Article

Peer-groepen organiseren voor FACT jongeren ter bevordering van het sociale netwerk

Kenniswerkplaats Transformatie Jeugd Amsterdam

Voor jongeren is contact met leeftijdgenoten belangrijk. Dat geldt natuurlijk ook voor kwetsbare jongeren. Professionals kunnen hen helpen om contact met leeftijdgenoten te hebben door het opzetten van een peer-to-peer steungroep.

Door deelname aan (enkele) groepsbijeenkomsten met leeftijdgenoten met vergelijkbare ervaringen kunnen zij positieve ervaringen opdoen en feedback krijgen van professionals en leeftijdgenoten.

Handreiking

In samenwerking met Fact-jeugd is een handreiking opgesteld om zonder veel voorbereiding een peer-to-peer steun groep te starten.

Ga je hiermee aan de slag? Laat het dan vooral aan ons weten. We horen graag de ervaringen en zijn benieuwd naar wensen voor uitbreiding en doorontwikkeling van de handreiking en brengen graag in kaart of een steungroep jongeren helpt.

Meer informatie?

Neem contact op met Nesrien Abu Ghazaleh.

Additional info

Image credits

Header image: myron_animatie.PNG

Media

Documents