Article

Nieuwe windmolens in Amsterdam

Commissie Financien en Economische Zaken 20 mei 2021

De gemeente Amsterdam wil een leefbare en toekomstbestendige stad zijn. De ambitie van de gemeente is om meer dan 50 MegaWatt extra opgesteld vermogen windenergie te realiseren in 2030 (en de vergunningen uiterlijk 1 januari 2025 te hebben verleend). Dit is vastgesteld door de gemeenteraad inde Routekaart Amsterdam Klimaatneutraal 2050 en door het college van B&Win de concept regionale energiestrategie Noord-Holland Zuid (RES). Meer dan 50 MW extra vermogen aan windenergie betekent circa 17 extra windmolensvan 3MW of meer van 2MW per stuk. De gemeenteraad heeft 7 zoekgebieden vastgesteld waarin plaatsing van extra windmolens mogelijk zou kunnen zijn.Onderzoek, Informatie en Statistiek heeft op verzoek van het Programma Klimaatneutraal twee onderzoeken uitgevoerd waarin de houding van mensen die in de zoekgebieden wonen is onderzocht en die van Amsterdammers in de rest van de stad. De centrale vraag is hoe men over het bijplaatsen van windmolens in het algemeen denkt, en wat men ervan vindt als de windmolens in (één van) de zeven zoekgebieden geplaatst zouden worden.

Behandeld in Gemeenteraad 10 februari 2021 en Commissie Financien en Economische Zaken  20 mei 2021, 14 februari 2021 en 19 november 2020

Behandelend ambtenaar: Ruimte en Duurzaamheid, Martijn Wehkamp, m.wehkamp@amsterdam.nl,

Rob Smiers, r.smiers@amsterdam.nl

Voor meer informatie klik hier

Voor meer informatie Raad klik hier

 

In opdracht van: Ruimte en Duurzaamheid, programma Klimaatneutraal

JessicaJong, Idske de, j.greven@amsterdam.nl

Additional info

Media

Documents