Article

Discriminatiecijfers 2017

Commissie KDD 26 februari 2020

Racisme in Nederland vandaag de dag. Zoveel jaren na de zinloze dood van Kerwin Lucas is racisme nog steeds alom aanwezig in onze samenleving. Volgens een rapport van antidiscriminatiebureau Art. 1 (bijlage 1) over registraties en meldingen van discriminatie in Nederland is discriminatie op basis van afkomst in 2017, net als de voorgaande jaren, de meest voorkomende discriminatiegrond. In een rapport van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid uit oktober 2018 (bijlage 2) wordt geconcludeerd dat rechtsextremistisch en rechts-terroristisch geweld in West Europa de laatste vijf jaar is toegenomen. Het rapport beschrijft ook dat in Nederland geweld niet perse uit rechtsextremistische groeperingen hoeft voort te komen, maar dat mensen buiten de georganiseerde rechtsextremistische kaders dergelijk geweld met extreemrechtse motieven kunnen toepassen. In een rapport van de Anne Frank Stichting en het Verwey Jonker Instituut over racisme, antisemitisme en extreemrechts geweld in Nederland in 2017 (bijlage 3) wordt ook gewaarschuwd dat de maatschappelijke- en politieke invloed vanuit extreemrechts toeneemt. Extreemrechtse organisaties en extreemrechtse ideeën en opinies krijgen volgens dit rapport meer toegang tot het maatschappelijke en publieke debat.

Behandeld in commissie Kunst, Diversiteit Democratie 26 februari 2020.

Voor meer informatie klik hier

 

Additional info

Image credits

Icon image: Pixabay - Diversity

Media

Documents