Collection (17)

Verwey-Jonker Instituut

Het in Utrecht gevestigde Verwey-Jonker Instituut doet onafhankelijk onderzoek naar actuele maatschappelijke vraagstukken. We geven daarmee richting aan de beleidsontwikkeling en uitvoering van onze opdrachtgevers. Onze experts zijn inhoudelijk sterke wetenschappers die een verscheidenheid aan kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksmethoden beheersen.

More information

Additional info

Image credits

Header image: Verwey-Jonker Instituut

Icon image: vji logo.png

Sort on: