Article

Bestuursrapportage Maatschappelijke ondersteuning

Commissie Zorg van 6 december 2018

De afdeling Zorg van Onderwijs, Jeugd en Zorg is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wmo in Amsterdam. De missie is kwetsbare Amsterdammers helpen om zo lang mogelijk zelfstandig en veilig te leven en te participeren in de samenleving. De resultaten die zijn bereikt in de 1e helft van 2018 zijn vastgelegd in de 1e bestuursrapportage 2018 Maatschappelijke ondersteuning en zijn geordend rondom doelstellingen en indicatoren, die de uitdagingen waar de gemeente voor staat weergeven. Stapsgewijs wordt toegewerkt naar de realisatie van deze doelstellingen en indicatoren. De realisatie van de einddoelen zal tijd vergen.

1e bestuursrapportage 2018 Maatschappelijke ondersteuning

Behandeld in de Commissie Zorg, Jeugd, MBO- beroepsonderwijs en Toelichting Arbeidsmarkt, Sport en Recreatie, Ouderen van 6 december 2018.

Behandelend ambtenaren: Carla Henkens: email c.henkens@amsterdam.nl

Karin Koonings: email k.koonings@amsterdam.nl

Voor meer informatie klik hier

Additional info

Media

Documents