Article

Segregatiemonitor PO en VO 2019

Commissie Werk, Inkomen en Onderwijs 8 januari 2020

Een belangrijke trend die de monitor laat zien is de toename van het aandeel leerlingen in het Amsterdamse primair en voortgezet onderwijs met hoogopgeleide ouders. Het aantal scholen in de stad met vooral leerlingen met lager opgeleide ouders neemt af. Dit is een positieve ontwikkeling. Maar steeds meer scholen hebben heel veel leerlingen met hoogopgeleide ouders. Zeker in het voortgezet onderwijs mengen deze leerlingen minder. Dit is onwenselijk. Daarnaast constateert OIS dat leerlingen met hoogopgeleide ouders het vaakst buiten hun eigen stadsdeel naar school gaan. Ook de diversiteit in migratieachtergrond van het Amsterdamse lerarenkorps is in de monitor onderzocht. 15% van de leraren in het Amsterdamse basisonderwijs en 19% van de leraren in het voortgezet onderwijs heeft een niet-westerse migratieachtergrond. Daarbij zien we dat veel leraren met een niet-westerse migratieachtergrond voor de klas staan op scholen met veel leerlingen met een niet-westerse migratieachtergrond. Een belangrijk onderdeel van de beleidsbrief ‘Amsterdammerschap in het onderwijs’ is de aanpak om segregatie in het onderwijs tegen te gaan. Met een divers pakket aan maatregelen zet Amsterdam erop in dat ouders op zoveel mogelijk plekken in de stad de keuze voor een gemengde school kunnen maken.

Behandeld in de Commissie Werk, Inkomen en Onderwijs 8 januari 2020

In opdracht van Jeugd, Onderwijs en Zorg

Behandelend ambtenaar: M. Louter, m.louter@amsterdam.nl

Bron: OIS

Voor meer info klik hier

Additional info

Image credits

Icon image: 36510-180307-Waterlandplein-Kinderconferentie-Noord-Oost_RT-23-768x512.jpg

Media

Documents