Article

Leren van verschillen

Opleidingsverschillen in de vrouwenemancipatie

In het emancipatiedebat worden vrouwen meestal langs ‘de man’ als meetlat gelegd. De veronderstelling is vaak dat de vrouwenemancipatie geslaagd is zodra vrouwen meer op mannen lijken en bijvoorbeeld evenveel werken en verdienen. Door vrouwen enkel met mannen te vergelijken, worden grote verschillen binnen de groep vrouwen over het hoofd gezien.

Dit rapport is een eerste verkenning van de vraag of man-vrouwverschillen groter zijn onder lageropgeleiden dan onder hogeropgeleiden. De analyses in ‘Leren van verschillen’ van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) laten zien dat hogeropgeleide vrouwen in veel gevallen meer op hogeropgeleide mannen dan op lageropgeleide vrouwen lijken. Dit gaat op voor bijvoorbeeld de arbeidsmarktparticipatie, de keuze van opleidingsrichting en de economische zelfstandigheid. Zo laat een uitsplitsing tussen opleidingsniveaus zien dat maar een kwart van de laagopgeleide vrouwen economisch zelfstandig is, terwijl dit bij de hoogopgeleide vrouwen geldt voor 71%. Het rapport brengt op zeven terreinen de opleidingsverschillen tussen vrouwen in kaart: economische zelfstandigheid, arbeidsmarktparticipatie, tijdsbesteding, opleidingsrichting, houdingen over arbeid en zorg, veiligheidsgevoelens en gezondheid. Daarnaast worden de gevolgen van deze verschillen voor de sociale ongelijkheid tussen huishoudens doordacht.

Auteur: Anne Roeters

 

Bron: website SCP

Media

Documents