Article

Amsterdamse Agenda Armoede en Schulden 2019-2022

Gemeenteraad 9/10 oktober 2019

De Amsterdamse Agenda armoede en schulden 2019-2022 beschrijft de aanpak van armoede voor de komende periode. Het is een integraal plan waarin aandacht is voor de leefwereld van de Amsterdammer.

Perspectief bieden op een betere toekomst staat centraal. Armoedebestrijding en schuldhulpverlening worden ingezet om de kansen voor alle inwoners te vergroten. Het voorkomen van armoede en het verminderen van schulden leidt tot perspectief naar werk, opleiding of maatschappelijke participatie. Er wordt voorkomen dat mensen in armoede of problematische schulden terechtkomen. Het college richt zich op de preventieve kant van het bestrijden van armoede en het voorkomen van schulden.

Schuldhulpverlening wordt aan alle Amsterdammers aangeboden die problemen hebben met het betalen van rekeningen. Met deze agenda wordt een pakket aan minimaregelingen aangeboden met meer keuzevrijheid aan Amsterdammers, zoals de Stadspas, Scholierenvergoeding, OV-vergoedingen. Er wordt expliciet aandacht besteed aan het vergroten van kansen voor kinderen met hulp van minima-regelingen en budgetcursussen. Met Onderwijs wordt samengewerkt om schuldhulpverlening te bevorderen op scholen in Amsterdam.

Behandeld in de Gemeenteraad d.d. 9/10 oktober 2019

Participatie, Karen Nieuwenhuis

Voor meer info klik hier

Additional info

Image credits

Icon image: moestuin-bos-en-lommer-anne-helmond-flickr-.jpg

Media

Documents