Article

Criminele beïnvloeding van het lokale openbaar bestuur

Wat is de aard en omvang van de beïnvloeding van het lokale openbaar bestuur met een crimineel oogmerk, welke kwetsbaarheden kunnen hierbij aangewezen worden, in hoeverre heeft de beïnvloeding impact op besluitvorming(sprocessen) en de nati-onale veiligheid en welke maatregelen kunnen worden ontwikkeld of aangescherpt om beïnvloeding tegen te gaan?

Er is sprake van pogingen tot criminele beïnvloeding van het lokaal bestuur via bedreiging, omkoping en infiltratie, maar niet op grote schaal, concludeert het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) van het ministerie van Veiligheid en Justitie uit dit onderzoek.

 

Organisatie: WODC

Jaar van uitgifte: 2017

Bron: website VNG

Media

Documents