Collection (22)

Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC)

Het WODC wil een toonaangevend wetenschappelijk onderzoeks- en kenniscentrum zijn voor het veld van JenV. Dat realiseert het door het uitvoeren van eigen onderzoek, het verzamelen van statistische informatie over Justitie en Veiligheid en het uitbesteden van onderzoek aan externe partijen (universiteiten en onderzoeksinstituten).

More information

Bron en meer informatie: https://www.wodc.nl/

Image credits

Icon image: foto homepage wodc

Sort on: