Article

Wonen in de Metropoolregio Amsterdam 2017

Betaalbare woningen steeds minder beschikbaar in de gehele Metropoolregio Amsterdam

Vooral woningzoekenden met een laag en middeninkomen hebben grote problemen om betaalbare woonruimte te vinden in de Metropoolregio Amsterdam (MRA). Veel mensen willen verhuizen en een deel slaagt daar ook in. Maar de betaalbaarheid en toegankelijkheid van de woningmarkt in de MRA staat sterk onder druk. Dit blijkt uit het nieuwste onderzoek over Wonen in de Metropoolregio Amsterdam (WiMRA). Ruim 50.000 inwoners van alle gemeenten in de MRA vulden hiervoor een enquête in met vragen over hun woonsituatie, -wensen en -lasten.

De positie van corporaties is de afgelopen jaren sterk veranderd. Waren corporatiewoningen eerder voor een brede groep huishoudens toegankelijk, ze zijn nu steeds meer bestemd voor de laagste inkomens.  
Drie op de tien woningen in de MRA is een corporatiewoning die wordt verhuurd met een sociale huur (<€711). Dit segment is groter in Amsterdam dan in de rest van de MRA, maar krimpt overal (Amsterdam: 44% in 2013 naar 39% in 2017; Zaanstreek-Waterland: 33% naar 30%; Amstelland-Meerlanden: 26% naar 20%).
De meeste sociale huurwoningen van corporaties worden bewoond door huishoudens met een laag inkomen (79% heeft een inkomen tot €36.165). Dit segment wordt in toenemende mate bewoond door huishoudens met een laag inkomen. Dit geldt het sterkst voor de huishoudens met de laagste inkomens, tot de huurtoeslaggrens (€22.000 voor eenpersoons- en €30.000 voor meerpersoonshuishoudens). In Amsterdam nam het aandeel huishoudens met een inkomen tot de huurtoeslaggrens toe in de sociale huur van corporaties van 56% in 2013 naar 62% in 2017; in Zaanstreek-Waterland van 43% naar 54% en in Amstelland-Meerlanden van 44% naar 53%.


Dit is één van de resultaten uit het onderzoek ‘Wonen in de Metropoolregio Amsterdam 2017’.  Binnenkort volgen ook fact sheets met de resultaten per gemeente.

All rights reserved

Media

Documents