Article

Wonen in Amsterdam 2017

Het tweejaarlijkse onderzoek Wonen in Amsterdam (WiA) is een belangrijke graadmeter voor het Amsterdamse woonbeleid: hoe ontwikkelt de voorraad zich naar prijsniveau, hoeveel hebben bewoners te besteden, hoe oordelen zij over hun woning en woonomgeving en wat zijn hun woon- en verhuiswensen? In voorjaar/zomer 2017 werd dit onderzoek voor de twaalfde keer gehouden.

Het onderzoek ‘Wonen in Amsterdam’ (WiA) brengt sinds 1995 tweejaarlijks de situatie over het wonen in de stad in beeld. Sinds 2013 wordt dit onderzoek ook in de regio Amsterdam uitgevoerd. In het onderzoek wordt een beeld geschetst van de inkomensontwikkeling, de ontwikkeling van de woningvoorraad, de tevredenheid met de woning en woonomgeving en de woon- en verhuiswensen van Amsterdammers.

In voorjaar/zomer 2017 werd dit onderzoek voor de twaalfde keer gehouden. Op 16 februari 2018 is de WiA-factsheet ‘Leefbaarheid’ uitgekomen, en op 22 februari 2018 de factsheet 'Woningmarkt’.

In 2017 maakt Wonen in Amsterdam voor de derde keer deel uit van een groter regionaal onderzoek: Wonen in de Metropoolregio Amsterdam (WiMRA) 2017.

Factsheet Woningmarkt

Centraal in het onderzoek Wonen in Amsterdam (WiA) staat de verhouding tussen woningmarktsegmenten en inkomensgroepen: wat zijn de prijzen op de Amsterdamse woningmarkt en hoe sluit dit aan op de inkomens die in Amsterdam wonen. De factsheet 'Woningmarkt' biedt inzicht hierin.

Factsheet Leefbaarheid

Sinds 2001 worden in het WiA-onderzoek leefbaarheidsvragen opgenomen. Afgeleid van de Lemon-leefbaarheidsmonitor wordt leefbaarheid door partijen in Amsterdam beschouwd als een combinatie van schoon, heel, veilig en prettig samenleven. De factsheet 'Leefbaarheid' geeft een beeld van hoe de bewoners van Amsterdam denken over de leefbaarheid in hun buurt.

Bron, rapportages en meer informatie: WiA-website.

Link naar data: dashboard leefbaarheid

All rights reserved

Image credits

Icon image: Nieuwe woonwijk Elzenhagen Noord , Centrumgebied Noord (CAN), fotograaf Edwin van Eis

Media

Documents