Collection (7)

Wonen in de Metropoolregio Amsterdam (WiMRA)

Het WiMRA-onderzoek biedt een gezamenlijke basis voor de MRA-gemeenten en woningcorporaties om hun beleid vorm te geven en de inzet voor de toekomst te bepalen. Het is een grootschalig enquêteonderzoek dat elke twee jaar plaatsvindt in de MRA en beslaat een groot aantal onderwerpen, waaronder de woonsituatie, woonlasten, verhuiswensen, het oordeel over de buurt en duurzaamheid. De enquêteresultaten worden in het onderzoek aangevuld met CBS-gegevens over verhuisstromen.

Het WiMRA-onderzoek is uitgevoerd door OIS Amsterdam in opdracht van de Metropoolregio Amsterdam en de woningcorporaties in de MRA (vertegenwoordigd door het Platform Woningcorporaties Noordvleugel Randstad).

More information

Additional info

Image credits

Header image: Huizen Amsterdam_Canva.png

Sort on: