Article

Jaarverslagen 2023 Noord, Zuidoost en Nieuw-West

Commissie Stadsontwikkeling 15 mei 2024

Vanuit het Amsterdams coalitieakkoord 2022-2026 wordt de komende 25 jaar gewerkt aan structurele verbetering van de leebaarheid en veiligheid in de stadsdelen Nieuw-West, Zuidoost en Noord. Hiervoor is circa € 60 miljoen aan coalitiemiddelen uitgetrokken. Elk jaar ontvangen de integrale aanpakken middelen om de programma-organisatie van deze aanpakken te bekostigen en inhoudelijke doorbraken en opgaves te financieren. Jaarlijks wordt middels het jaarverslag verantwoording afgelegd over de besteding van deze coalitiemiddelen. De
jaarverslagen geven inzicht in hetgeen in 2023 is bereikt en wat daarvoor is gedaan.

Behandeld in Commissie Stadsontwikkeling 15 mei 2024

Behandelend ambtenaar: Bestuurs- en Managementadvisering, Hannah Schaafsma-Berbée, h.schaafsma@amsterdam.nl

Voor meer informatie/voordracht klik hier

Additional info

Media

Documents