Article

Kunst en Cultuur

inwonersonderzoek Zuidoost 2023: Jessica Greven

Hoe tevreden zijn bewoners over het kunst- en cultuuraanbod in de vorm van toneelvoorstellingen, tentoonstellingen en dergelijke in Zuidoost? Hoe beoordelen zij het aanbod van kunst en cultuur op straat? Wat zijn de effecten van kunst en cultuur op mensen en buurten in Zuidoost?

Van 25 september tot 23 oktober 2023 heeft Onderzoek en Statistiek op verzoek van stadsdeel
Zuidoost een online onderzoek uitgevoerd onder bewoners van het stadsdeel. Er deden 1.836
bewoners aan het onderzoek mee.
Het stadsdeel legde over veel verschillende onderwerpen vragen voor. Per thema is er een apart
rapport.  Dit rapport gaat over het thema Kunst en cultuur in Zuidoost.

 • De meningen zijn verdeeld als het om het kunst- en cultuuraanbod in Zuidoost gaat. Zo is een
  kwart van de bewoners van Zuidoost (zeer) tevreden over het aanbod van
  toneelvoorstellingen, tentoonstellingen en dergelijke in het stadsdeel (26%). Bijna een vijfde
  (18%) is hier (zeer) ontevreden over. Daarnaast hebben drie van de tien bewoners een
  neutrale houding ten aanzien van het kunst en cultuuraanbod in de vorm van voorstellingen
  of tentoonstellingen in Zuidoost en heeft een even groot deel geen antwoord op de vraag: zij
  weten niet wat ze ervan vinden. Al met al komt er niet een duidelijk beeld naar voren.
 • Datzelfde geldt min of meer voor het aanbod van kunst en cultuur op straat: ruim een kwart is
  er (zeer) tevreden over (28%), bijna een vijfde (zeer) ontevreden (18%). Ook hier hebben de
  meeste mensen een neutrale houding (33%) of ze blijven het antwoord schuldig (22%).

Figuur 1 Mate van tevredenheid over het kunst- en cultuuraanbod in Zuidoost (procenten)

Mate van tevredenheid over het kunst- en cultuuraanbod in Zuidoost

Bron: O&S
 • Over wat kunst en cultuur voor mensen in Zuidoost kan betekenen is men veelal positief
  gestemd. Ruim zes van de tien bewoners van Zuidoost vinden dat kunst en cultuur
  verschillende groepen bewoners verbindt, één op de tien is het hier niet mee eens.
 • Driekwart van de bewoners van Zuidoost vindt dat kunst en cultuur buurten mooier of leuker
  maakt, 6% vindt van niet.
 • Drieënzestig procent van de respondenten uit Zuidoost is van mening dat kunst en cultuur de
  leefwereld van inwoners van Zuidoost vergroot, een tiende deelt die mening niet.
 • De helft van de bewoners ziet aan de kunst en cultuur op straat dat Zuidoost uit verschillende
  groepen mensen bestaat, een vijfde van de ondervraagden ziet dat niet terug.
 • Bijna vier van de tien bewoners vinden dat de kunst en cultuur in de openbare ruimte bij hun
  smaak past, bijna een vijfde vindt dat niet bij de eigen smaak passen.
 • Bij alle stellingen heeft ruim een tiende tot een derde (13% tot 33%) een neutrale houding en
  heeft 6% tot 12% geen antwoord op de vraag.
Figuur 2 Mening over effecten van kunst en cultuur in Zuidoost (procenten)

Mening over effecten van kunst en cultuur in Zuidoost

bron: O&S

Alle onderwerpen zijn uitgewerkt naar woongebied en woonduur in Zuidoost, leeftijdsgroepen,
geslacht en herkomstgroepen van de respondenten.
In de uitwerkingen valt op dat mensen uit Bijlmer-Centrum relatief vaker positiever over kunst en
cultuur in Zuidoost zijn dan die uit Bijlmer-West en Gaasperdam, net als jongeren of mensen met
een niet-westerse herkomst.

Additional info

Image credits

Header image: Vissengraffiti op een muur in Heesterveld, Zuidoost, fotograaf Tom Feenstra (2019)

Icon image: Vissengraffiti op een muur in Heesterveld, Zuidoost, fotograaf Tom Feenstra (2019)