Article

Boundry spanners - bruggenbouwers - in actie

Handelingsmogelijkheden voor professionals bij domeinoverstijgende grootstelijke vraagstukken

Wat zijn de kenmerken van de werkpraktijken waarin (grootstedelijke) professionals, die we kunnen typeren als boundary spanners, grenzen tussen domeinen bij grootstedelijke vraagstukken weten te overbruggen?

Bounary spanners – ook wel bruggenbouwers, verbinders of grenswerkers genoemd – spelen een sleutelrol bij het werken aan grootstedelijke vraagstukken zoals leefbaarheid, veiligheid, armoede, welzijn enz. Deze vraagstukken zijn complex en taai, deels omdat zij zich op de raakvlakken van verschillende (professionele) domeinen bevinden.

'Boundary spanners in actie' is een tweejarig praktijkonderzoek naar de manier waarop grootstedelijke
professionals omgaan met domeinoverstijgende vraagstukken, en dan in het bijzonder de verschillende grenzen die ze daarbij ondervinden. Een team van de Hogeschool van Amsterdam en de Haagse Hogeschool volgde vijf prakijksituaties, waaronder Haven-Stad, een groot programma gericht op gebiedstransformatie in Amsterdam. In dit gesprek vooraf gaat de onderzoeksleider, Gertjan de Groot, in gesprek met de programmaleider en een ateliermeester, over hun rol als boundary spanners bij Haven-Stad.

De Groot, G., Van Wijk, E., Herben, M., Ferguson, J.E. en Majoor, S. (2023) Boundary spanners in actie: Handelingsmogelijkheden voor professionals bij domeinoverstijgende grootstedelijke vraagstukken. Amsterdam: Hogeschool van Amsterdam.
Auteurs: Gertjan de Groot, Eelco van Wijk, Marion Herben, Julie Ferguson en Stan Majoor
Redactie: Julie Ferguson
Met bijdragen van: Lubbert Hakvoort, Martien Kuitenbrouwer, Alja van Peursen, Marco Cats, Sanne Koolwijk, Jelle van Aanholt en Marie Morel

Additional info

Media

Documents