Collection (10)

Centre of Expertise Urban Governance and Social Innovation

Tot 2023 was dit Centre of Expertise (CoE) van de Hogeschool van Amsterdam actief. Het CoE Urban Governance and Social Innovation werkte aan taaie vraagstukken en complexe uitdagingen in Amsterdam. Zij zochten naar oplossingen vanuit andere verhoudingen tussen overheid, burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen.

More information

In november 2023 koos dit CoE een nieuwe richting onder de naam Rechtvaardige Stad. Meer informatie over het Centre of Expertise Rechtvaardige Stad vind je hier >

Image credits

Header image: beeldmerk UM plaatje.jpg

Sort on: