Collection (8)

Centre of Expertise Urban Governance and Social Innovation

Nieuwe verhoudingen tussen overheid, burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen

Amsterdam heeft te maken met taaie vraagstukken en complexe uitdagingen. Dat vraagt om een zoektocht naar oplossingen vanuit andere verhoudingen tussen overheid, burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen. De mogelijkheid tot vernieuwing ligt onder andere in de lokale uitvoeringspraktijk.

Het doel is om werkenderwijs innovaties in stedelijk management te ontwikkelen, toe te passen en te delen. Dat doen we door middel van multidisciplinair praktijkgericht onderzoek. Dit doen we aan de hand van vier programma's en verbindende onderzoeksagenda.

De programma's worden georganiseerd als leer en experimenteer communities waarin verschillende onderzoeken, bijeenkomsten en onderwijsactiviteiten elkaar versterken.

1. Actieve en Weerbare stad
2. Duurzame stad
3. Economisch Vitale stad
4. Inclusief Bouwende stad
5. Verbindende kennisagenda

More information

Additional info

Image credits

Header image: beeldmerk UM plaatje.jpg

Sort on: