Collection (0)

Coördinatie Grootstedelijke Vraagstukken

Het lectoraat Coördinatie Grootstedelijke Vraagstukken combineert inhoudelijk relevante kennis voor een bepaald grootstedelijke vraagstuk met wetenschappelijke kennis over effectieve coördinatie.

More information

Bundelen van expertise

Amsterdam als dynamische metropool kent een stapeling van grootstedelijke vraagstukken op buurt- en wijkniveau. Decentralisatie en de terugtredende overheid werken een gefragmenteerde aanpak in de hand. Grootstedelijke problemen kunnen het best worden opgelost door kennis en expertise te bundelen en te coördineren.

Specifieke oplossingen voor tastbare vraagstukken

Onderzoek van dit lectoraat vindt plaats in verschillende geografisch afgebakende gebieden, elk met een eigen concrete onderzoeks- en innovatieagenda. Bij ieder project staat de vraag centraal of coördinatie van kennis en ervaring kan bijdragen aan specifieke oplossingen voor tastbare grootstedelijke vraagstukken op buurt – en wijkniveau.

Toerusten aankomend professionals

Uitkomsten van deze onderzoeken worden vertaald naar algemeen wetenschappelijke en toepasbare kennis, dragen bij aan de versterking van coördinatie in de grootstedelijke praktijk en rusten aankomend professionals toe met handvatten om te werken in een grootstedelijke omgeving.

Additional info

Image credits

Icon image: _DSC0041.JPG

Sort on: