Article

Video Visie Amsterdam Zuidoost Energieneutraal 2040

16% CO2-reductie in Amsterdam Zuidoost van 2018-2024

Vaak zijn er dikke boekwerken aan vage teksten die de beleidskaders presenteren en weinig kaders geven aan de dagelijkse praktijk voor de daadwerkelijke uitvoering. Dat doen we anders in Amsterdam Zuidoost.

In 2018 is de eerste energievisie voor Zuidoost gemaakt. Elke drie jaar wordt deze visie met G&O (gebied & ontwikkeling) en stadsdeel Zuidoost geactualiseerd, om goed te kunnen blijven sturen in Zuidoost. Dit gebeurt niet vanuit een strak omlijnd gebiedsprogramma, maar hands-on en overal in het gebied waar kansen voorbijkwamen. Er wordt ingezet op verschillende vlakken, zoals werkgelegenheid en opleiding, budget en Co2 reductie en gasvermindering.

Na 5 jaar is het tijd voor een tussenstand. Zo is er 5-20% energie bespaard (stroom-gas), 12% duurzame elektriciteit opgewekt en 16% CO2 gereduceerd. Dit is onder andere bereikt door het plaatsen van zonnepanelen, isoleren van huizen en installeren van warmtepompen. Een resultaat waar we trots op zijn met alle partners waaronder alle ontwikkelaars, bedrijven, bewoners, de Groene Hub, JCA en nog veel meer partijen.

Momenteel wordt er toegewerkt naar 2030. Zo wordt er gewerkt aan het versterken van het netwerk door middel van energieplanologie en aanleggen van het datawarmtenet.

Meer informatie over de energievisie, zie hier
Bron: Energie Lab Zuidoost

Media