Article

Learning Lab 2

De Just Prepare Learning Labs hebben tot doel kennis- en praktijkpartners samen te brengen om onderzoek te bespreken, ervaringen te delen en lokale oplossingen te bedenken voor energietransitie in wijken. Het tweede Learning Lab focuste op duurzame lokale samenwerking en het bestendigen van energietransitie-initiatieven in wijken. Deze Labs dienen als platform om wetenschappelijke en praktijkkennis over wijkgerichte energietransitie te delen.

Bron: JUST PREPARE

Media

Documents