Project

Werkplaats Voedsel

De werkplaats voedsel is een samenwerking van onderzoekers en projectmanagers van de gemeente Amsterdam, Universiteit van Amsterdam, Vrije universiteit, AMS-institute, Hogeschool Inholland en de universiteit Wageningen.

De werkplaats organiseert 4x per jaar een themabijeenkomst over voedsel (on line) waarvoor u zich kunt opgeven: f.verhulsdonk@amsterdam.nl

De eerstvolgende themabijeenkomst is op 25 mei om 15:00 a.s. en heeft als onderwerp "Gedragsverandering". Deze bijeenkomst is op locatie. Deze wordt nog bekend gemaakt.

Het voedsel dat we consumeren in de geglobaliseerde samenleving van vandaag wordt over de hele wereld geproduceerd en vaak over lange afstanden vervoerd. Zo'n economisch efficiënt voedselproductie- en distributiesysteem biedt het hele jaar door een verscheidenheid aan voedselproducten. De complexiteit van het huidige systeem, dat de productie, consumptie en het vervoer over lange afstand van voedsel ontkoppelt, heeft echter tot bezorgdheid geleid over de impact ervan op de samenleving en het milieu.

Als reactie daarop ontwikkelde zich een trend voor stadsgebaseerde oplossingen en gelokaliseerde voedselsystemen op basis van minder complexe en kortere toeleveringsketens. De alternatieve oplossingen werken op stedelijke of peri-urbane schaal en zullen naar verwachting de productie en consumptie opnieuw met elkaar verbinden, wat zal leiden tot gezondere consumptiepatronen, lagere koolstofemissies en voedselverspilling.

 

 

Sorteren op:

Openbaar