Article

Samenwerking met kennisinstellingen (AI)

Beschrijving 

Kunstmatige intelligentie (AI) is een snel groeiend en veranderend veld met de potentie voor een grote impact op de samenleving. Het kan daarom erg helpen om aan te haken bij de nieuwste ontwikkelingen in AI door samen te werken met academische partners. Stedelijke innovatie en R&D heeft een academisch liaison voor AI onderzoek die matches zoekt tussen onderzoek(ers) en casussen, projecten, en opgaves bij de Gemeente Amsterdam.

We sluiten aan bij interesesses vanuit de gemeenten, en proberen dan tot concrete onderzoeksprojecten te komen. Bijvoorbeeld, vanuit het thema toegankelijkheid (zie Collectie Amsterdam for ALL) zijn wij deelnemer geworden aan het volgende EU gefunde onderzoeksproject: EU Horizon PEER project: Multi-objective route planner. Maar de samenwerking kan ook andere vormen aannemen, van grote projecten tot samenwerking aan één (of meerdere) publicaties (zoals bijvoorbeeld deze survey over beslissingsondersteuning met behulp van AI).  

Doelstelling 

  • Het vinden van aansluitende kennis en onderzoekers op het gebied van AI voor casussen, projecten, en opgaves bij de Gemeente Amsterdam.
  • Het verkennen van de mogelijkheden voor samenwerking tussen academische partners en de gemeente op het gebied van AI.
  • Het daadwerkelijk opzetten/initiëren van deze samenwerkingen. 
  • Het (helpen) aanvragen van subsidies voor onderzoek (waarbij AI een component is) vanuit de gemeente. 
  • Contactpunt zijn voor onderzoekers die willen samenwerken met de gemeente Amsterdam, en deze onderzoekers helpen bij het vinden van data, mensen, etc.
  • Communiceren over onderzoek op het gebied van AI binnen de gemeente Amsterdam en/of onderzoek dat over Amsterdam gaat (bijv. door het schrijven van papers en blog posts). 

Looptijd 

Sinds November 2022 (zonder vastgestelde einddatum). 

Opdrachtgevers

Stedelijke Innovatie en R&D

Additional info

Image credits

Icon image: Samenwerking met kennisinstellingen (AI) | Takashi Mifune (Irasutoya)