Collection (0)

Energie in de wijk

In het project ‘Energie in de wijk’ analyseert een cross-disciplinair consortium van twee hogescholen en twee universiteiten de participatie van bewoners bij de wijkgerichte warmtetransitie, en realiseert het mechanismen om deze te verbeteren. Het consortium richt zich specifiek op de vraag hoe participatieprofessionals van gemeenten, woningcorporaties en energiebedrijven deze bewonersparticipatie binnen hun eigen complexe organisaties kunnen verknopen aan besluitvorming en uitvoering. Hier botsten wensen van bewoners vaak met allerlei andere technische, financiële en bestuurlijke uitgangspunten waardoor ondoorzichtige interne afwegingen ontstaan. Het is noodzakelijk dat verschillende soorten professionals, bijvoorbeeld met een meer technische, sociale of financiële achtergrond, beter met burgers en met elkaar tot besluiten komen. In het onderzoek staan twee kerncasussen centraal, Amsterdam Zuidoost en Amersfoort Schothorst, waar professionals worstelen met burgerparticipatie. Schaduwcasussen in Tilburg en Heusden worden bestudeerd ter verrijking van het onderzoek. Ook wordt er een Community of Practice (CoP) opgezet van praktijkpartners die gedurende de looptijd van het onderzoek met elkaar gaan uitwisselen en leren. Met partners wordt een toolkit voor wijkparticipatie ontwikkeld, terwijl ook een interdisciplinair onderwijsprogramma zorgt voor voeding en doorwerking richting betrokken hogescholen.

Het project is gestart in januari 2023 en heeft een looptijd van vier jaar. De activiteiten bestaan de komende tijd uit:

- Etnografisch onderzoek in de casussen Amsterdam Zuidoost en Amersfoort Schothorst
- Eerste gesprekken met schaduwcasussen en praktijkpartners
- Focusgroep gesprekken met potentiële CoP partners
- Verkenningen koppeling onderwijs aan de HvA en HU

Sort on: