Article

Sessie: Kennisontwikkeling bij grootstedelijke vraagstukken - De energietransitie

Introductietekst van deze sessie: "Maak kennis met het Energie Lab Zuidoost. Dé plek waar onderzoekers, studenten, bewoners, bedrijven en de overheid samenwerken aan een energieneutraal Amsterdam Zuidoost in 2040. Het Lab benadert deze transitie als een technische en sociaal-rechtvaardige opgave, door ook kennis op te doen over uiteenlopende en diverse huishoudelijke praktijken in de (kwetsbare) wijken. Hoe pakt het Lab dit aan? Ga in gesprek met Mark Kauw, programmacoördinator van het Energie Lab Zuidoost. Krijg vanuit verschillende perspectieven – gemeente, kennisinstellingen, studenten en meer – zicht op hoe Energie Lab Zuidoost beoogt hét praktijkvoorbeeld te worden voor andere stadsdelen van Amsterdam en daarbuiten, op weg naar een CO2-uitstoot reductie van 95% in 2050."

Hier vindt u de opname van de opening door Yurhan Kwee en de introductiepresentatie van Mark Kauw.

Media