Collection (9)

Excuses voor slavernijverleden

In steeds meer landen en steden worden excuses aangeboden voor het slavernijverleden, ook in Nederland.

In deze collectie vindt u:
a) de speech van burgemeester Femke Halsema die op 1 juli 2021 namens de gemeente Amsterdam tijdens de viering van Keti Koti officieel excuses aangeboden heeft voor het slavernijverleden.
b) de toespraak van minister-president Mark Rutte waarin hij excuses aanbiedt voor het handelen van de Nederlandse staat in het verleden: postuum aan alle tot slaaf gemaakten die wereldwijd onder dat handelen hebben geleden, aan hun dochters en zonen, en aan al hun nazaten tot in het hier en nu.
c) de speech van koning Willem-Alexander op 1 juli 2023 waarin hij excuses maakte voor de Nederlandse rol in het slavernijverleden en vergiffenis vroeg omdat zijn voorouders niet hebben ingegrepen tegen het systeem
d) de excuses van minister Hoekstra namens de regering op 19 juni 2023 aan de kinderen en andere familieleden van Anton de Kom. Ter invulling van het eerherstel gaat het kabinet in samenspraak met de familie en de Anton de Kom Stichting een leerstoel instellen bij de VU.
e) de onderzoeken en rapporten die aan deze excuses ten grondslag liggen. Ook vindt u een video over de discussie rondom excuses voor het slavernijverleden.

More information

De excuses van de minister-president zijn onderdeel van de kabinetsreactie op het rapport Ketenen van het Verleden dat het adviescollege Dialooggroep Slavernijverleden in juli 2021 presenteerde. In dit rapport krijgt de regering het advies om over te gaan tot erkenning, excuses en herstel voor de slavernij in het Koninkrijk. (Bron: Rijksoverheid)

Image credits

Header image: Pixabay - slavernij excuses

Sort on: