Article

Evaluatie Opkoopbescherming

Per 1 april 2022 geldt in Amsterdam de opkoopbescherming, waardoor goedkope en middeldure koopwoningen na aankoop vier jaar niet verhuurd mogen worden. Bij de invoering heeft de raad via twee moties en een toezegging om drie onderzoeken inzake de opkoopbescherming gevraagd die in 2023 worden uitgevoerd.

Per 1 april 2022 geldt in Amsterdam de opkoopbescherming, waardoor goedkope en middeldure koopwoningen na aankoop vier jaar niet verhuurd mogen worden. Bij de invoering van de opkoopbescherming heeft toenmalig wethouder Wedemijer toegezegd om naar een jaar een eerste evaluatie te laten uitvoeren.
Voor alle woningtransacties over de periode april-december 2022 (en in latere jaren over het volledige jaar) wordt het type eigenaar voor en na de transactie in beeld gebracht. Deze informatie splitst O&S verder uit naar bijvoorbeeld WOZ-waardes en stadsdelen. Met name zal O&S kijken of in het goedkope en middeldure segment het aantal woningen dat wordt gekocht door een eigenaar-bewoner (en dus niet door een belegger) toe- dan wel afneemt. Voor het hogere segment, dat buiten de opkoopbescherming valt, is het juist van belang om te zien of er daar een verschuiving van koop naar huur plaatsvindt. Hiermee kan het college een vinger aan de pols houden of het doel van de opkoopbescherming (goedkope en middeldure koopwoningen behouden voor eigenaar-bewoners) wordt bereikt.

auteur: O&S

Media

Documents