Article

Natuurverkenning 2050 – Scenario Natuurinclusief

Wageningen University & Research

Met een natuur inclusieve inrichting van Nederland kan een belangrijke bijdrage worden geleverd aan het realiseren van actuele maatschappelijke opgaven. Dat blijkt uit de analyse van het scenario Natuur inclusief, één van de drie scenario’s uit de Natuurverkenning 2050. In dit scenario is er sprake van toename van het aanbod van meerdere ecosysteemdiensten. Deze diensten zijn van belang voor het realiseren van actuele maatschappelijke opgaven op het gebied van onder andere klimaat, biodiversiteit, waterkwaliteit, en de kwaliteit van de leefomgeving. Het is de eerste keer in Nederland dat de effecten van een natuur inclusief toekomstbeeld op deze manier zijn gekwantificeerd.

Ook bij een verregaand natuur inclusieve inrichting van Nederland blijft er nog wel sprake van restopgaven. Naast natuur inclusieve maatregelen zijn ook aanvullende maatregelen nodig om de maatschappelijke opgaven volledig het hoofd te bieden. Ook vraagt een natuur inclusieve inrichting van Nederland om grote veranderingen, zowel ruimtelijk, als qua verdienmodellen en gedragsverandering

B.C. Breman, W. Nieuwenhuizen, G.H.P. Dirkx, R. Pouwels, B. de Knegt, E. de Wit, H.D. Roelofsen, A. van Hinsberg, P.M. van Egmond, G.J. Maas

BAPS-projectnummer WOT-04-011-034.60, WOT-04-011-033.03:  DOI 10.18174/558179

Additional info

Media

Documents