Collection (4)

Sessie Natuurinclusieve Steden

Onderzoek naar Ecosysteemdiensten, Groenbeleid en bewustzijn

Bijeenkomst 21 april 2022 van de academische werkplaats Urban Ecology & Biobased Solutions. De presentaties zullen vanaf de academische tafel van 21/04/2022 zijn opgenomen en worden gepubliceerd op In deze collectie.

More information

Contact onderling opnemen kan via het Open Research platform, vragen hierover kan via Thijs van Schijndel.

Image credits

Icon image: Pixabay - nature

Sort on: