Article

Het Tada Manifest

Data. Ze zijn een belofte voor het leven in de stad. Met data kunnen we problemen van moderne steden de baas. Maar alleen als mensen zeggenschap en controle blijven houden over data en niet andersom. Wij, bedrijven, overheden, organisaties en burgers, zien dit als een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Met Tada willen we een voorbeeld zijn voor alle digitale steden in de wereld. We hebben de volgende gedeelde waarden voor een verantwoorde digitale stad opgesteld.

Hieronder vindt u een overzicht van Het Tada Manifest.

1. Inclusief 

Onze digitale stad is inclusief. We houden rekening met de verschillen tussen individuen en groepen, zonder gelijkwaardigheid uit het oog te te verliezen.

2. Zeggenschap 

Data en technologie moeten bijdragen aan vrijheid van bewoners. Data zijn dienend. Om het leven vorm te geven naar eigen inzicht, zelf informatie te verzamelen, kennis te ontwikkelen, ruimte te vinden om jezelf te organiseren.

3. Menselijke maat

Data en algoritmen hebben niet het laatste woord. menselijkheid gaat altijd voor. We laten ruimte voor onvoorspelbaarheid. Mensen hebben het recht om digitaal vergeten te worden. Zo blijft er altijd ruimte voor een nieuwe, schone start.

4. Legitiem en gecontroleerd

Bewoners en gebruikers hebben zeggenschap over de vormgeving van onze digitale stad. De overheid, maatschappelijke organisaties en bedrijven faciliteren dit. Zij monitoren de ontwikkeling en de maatschappelijke gevolgen.

5. Open en transparant 

Welke data worden verzameld? Waarvoor? En met welke uitkomsten en resultaten? Daarover zijn we altijd transparant.

6. Van iedereen - voor iedereen

Data die overheden, bedrijven en andere organisaties uit de stad genereren en over de stad verzamelen zijn gemeenschappelijk bezit. Iedereen kan ze gebruiken. Iedereen kan er voordeel van hebben. Hier maken we gezamenlijk afspraken over.

Bron: Het Tada Manifest

Image credits

Icon image: beeld tada van amsterdameconomicboard.nl