Project

Link Jong Amsterdam

Politieke en maatschappelijke participatie en ‘linking’ sociaal kapitaal onder jongeren in Amsterdam

Sociaaleconomische ongelijkheid, ruimtelijke segregatie en lagere betrokkenheid van bepaalde groepen bij politieke besluitvorming leiden tot een groeiende participatieve ongelijkheid in Amsterdam. Vooral laagopgeleide jongeren en jongeren met een migratieachtergrond hebben minder vertrouwen in de institutionele politiek. Juist nu, in coronatijd, worstelt de gemeente met het betrekken van jongeren bij besluitvorming die hen aangaat. Tegelijkertijd zijn jongeren in Nieuw-West, Noord en Zuid-Oost, waar de formele politieke participatie laag is, actief via maatschappelijke (zelf)organisaties, sociale actie en culturele expressie. We onderzoeken hoe praktijken van informele politiekmaatschappelijke participatie jongeren een platform voor belangenbehartiging bieden en de verbinding tussen jongeren en overheidsinstellingen versterken. We vertalen werkzame elementen uit deze praktijken naar strategieën en interventies om participatieve ongelijkheid in Amsterdam terug te dringen. Inzichten uit dit onderzoek zijn zowel nuttig voor sociale professionals die de participatie en inspraak van jonge Amsterdammers uit achtergestelde buurten willen bevorderen, als voor gemeentelijke beleidsmakers die de Amsterdamse democratiseringsagenda vormgeven. Het project loopt van april 2021 tot en met maart 2023.

Partners in dit project zijn:

Inholland, UvA – politicologie, HvA – Buutcampus, OBA, Pakhuis de Zwijger, Argan, Netwerk Democratie, Framer Framed, Young Amsterdam, Bildung Academie, Sensa Zorg, Swazoom

Sort on:

Public

 • Public

  Political participation of adolescents in Amsterdam

  Het rapport 'Grote afstand & betrokkenheid: Politieke participatie van…

  Read more about
 • Public

  Rapport lage betrokkenheid en grote ongelijkheid

  Read more about
 • Public

  Bridging en bonding sociaal kapitaal in Amsterdamse buurten

  KvK buurtanalyses voor Link Jong Amsterdam

  Read more about
 • Public

  Report on adolescents and politics

  De afdeling Democratisering van de Gemeente Amsterdam gaf onderzoekers van…

  Read more about