Collection (10)

Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen (UvA)

FMG

In Europa en daarbuiten neemt de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen (FMG) een vooraanstaande positie in. De faculteit is de grootste onderwijs- en onderzoeksinstelling op het gebied van de maatschappij- en gedragswetenschappen in Europa.

Onderwijs en onderzoek aan de faculteit gaan in op maatschappelijke en mensgerichte vraagstukken, vanuit wetenschappelijke nieuwsgierigheid gedreven, maar ook met oog voor actuele thema's. Bijvoorbeeld de impact van media en communicatie op individuen en samenleving, zorgvraagstukken, verstedelijking wereldwijd, de menselijke ontwikkeling, de rol van politieke instituties, begrip van de menselijke geest, groeiende ongelijkheid, diversiteitsvraagstukken en veranderende maatschappelijke verhoudingen​.

More information

Bron en meer informatie: Website UvA FMG

Image credits

Header image: Wikipedia Commons

Icon image: Universiteit van Amsterdam

Sort on: