Article

Report on adolescents and politics

De afdeling Democratisering van de Gemeente Amsterdam gaf onderzoekers van het lectoraat Jeugd en Samenleving van Hogeschool Inholland en het Instituut voor Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie van de Universiteit Leiden opdracht om een verkennend onderzoek te doen naar de rol van politiek en stemmen in het leven van jongeren in Amsterdam. Door middel van interviews, focusgroepen en straatgesprekken hebben we onderzocht wat jongeren beweegt om wel of niet naar de stembus te gaan, en hoe ze meer algemeen denken over politiek. We hebben ons gericht op first time voters, in de leeftijdscategorie van 18 tot 26 jaar, die tijdens de laatste verkiezingen voor de eerste of tweede keer mochten stemmen.


“Zei ik echt: de wítte kamer?” Amsterdamse jongeren en verkiezingen
Zulia Rosalina, Sietske Zweegman, Sammie Bouwmeester, Femke Kaulingfreks, Elena Ponzoni en Anouk de Koning 23 september 2021

Media

Documents