Article

Onze gedeelde geschiedenis: Beeldvorming

De tweede van drie dialogen over ons slavernijverleden en de doorwerking daarvan in het heden te bespreken en een plek te geven.

Op 1 juli 2021 is het 148 jaar geleden dat de Transatlantische Slavernij in 1873 – 10 jaar na de officiële afschaffing – daadwerkelijk werd afgeschaft. Jaarlijks wordt deze dag in Suriname en Nederland gevierd met Keti Koti (Gebroken Ketenen in Sranantongo). Een feestelijke aangelegenheid, maar ook een moment van bezinning en herdenking. In aanloop naar dit jaarlijkse moment, gaan we in drie dialoogsessies in gesprek over dit gedeelde verleden en de doorwerking ervan in onze maatschappij vandaag de dag. Zit onze geschiedenis de toekomst van velen in de weg? Kan je uitsluiting en racisme herkennen als je het zelf nooit hebt ervaren?

Beeldvorming

 

In de tweede van deze dialogen gaan we in gesprek over hoe het koloniaal- en slavernijverleden doorwerken in het Nederlandse medialandschap en de openbare ruimte in onze steden. We bespreken onder andere stereotyperingen en framing. Daarnaast kijken we naar de verantwoordelijkheid van de media om een inclusieve weerspiegeling van de samenleving en verschillende perspectieven te laten zien. Welke mensen krijgen een podium of stem op de televisie, radio en in andere media uitingen en namens wie spreken zij? Ook kijken we naar de openbare ruimte; wie worden daar afgebeeld en geëerd en welke boodschap wordt daarmee afgegeven?

We gaan eerst in gesprek met een een panel van experts op het gebied van beeldvorming in de media, cultuur en publieke ruimte. Waar lopen zij tegenaan in hun vakgebied en hoe zien ze de plek van het slavernijverleden daarbinnen? Daarnaast nodigen we iedereen uit om bij te dragen aan de dialogen door deel te nemen aan online groepsgesprekken. Deze vinden plaats binnen het programma, maar worden niet uitgezonden, om zo constructief verhalen te delen en ervaringen op te halen.

Uit een recent onderzoek van dagblad Trouw (12 februari jl.) blijkt dat inmiddels de meeste Nederlanders (56%) vinden dat ons land een ernstige rol heeft gespeeld in de geschiedenis van de slavernij. Hoewel het merendeel van de Nederlanders aangeeft onderzoek naar het slavernijverleden belangrijk te vinden, vindt slechts 31% dat landelijke excuses nodig zijn. Om deze statistieken verder kleur te geven, is het belangrijk om met elkaar in gesprek te gaan. Hoe ervaren mensen de gedeelde geschiedenis? Wat weten we van ons eigen verleden en dat van de mensen om ons heen? Hoe dealen we met de pijnlijke erfenis van misdaden tegen de menselijkheid? En hoe zorgen we ervoor dat alle Nederlanders gelijk behandeld worden?

Bekijk hier het dialoog

Lees hier meer over 'Onze gedeelde geschiedenis: Onderwijs en Arbeidsmarkt'

Lees hier meer over 'Onze gedeelde geschiedenis: (H)erkenning

Bron: Pakhuis de Zwijger - Onze gedeelde geschiedenis: Beeldvorming

Image credits

Icon image: Flickr - Black lives matter