Article

Bouwstenen voor de Goede(rechts)orde

Gemeenteraad 6 oktober 2021

Tijdens de vergadering van de raadscommissie Algemene Zaken op 7 januari jl begon een discussie over de vraag of de juridische functie van de hoofdstad wel op orde is. De aanleiding was maar een detail, maar de vraagstelling sluit aan bij onvrede die al veel langer en breder leeft in de stad. De verhouding tussen overheid en burgers in de democratische rechtsstaat staat op dit moment centraal in de belangstelling, Landelijk door de analyse van het rapport ‘Ongekend Onrecht’ en de parlementaire besluitvorming naar aanleiding daarvan (o.a. de motie Klaver-Ploumen, TK ’20-’21, 28362, nr 44);
plaatselijk door de evaluatie van het bestuurlijk stelsel en door de lang verwachte uitwerking van democratische vernieuwingsambities uit het coalitie-akkoord. Hier zoomt men in op de juridische
functie.

Behandeld in Gemeenteraad 6 oktober 2021

Behandelend ambtenaar: Rob Willems, r.willems@amsterdam.nl, 06.1292.1041

Voor meer informatie klik hier

 

Bron: Egbert Dommering en Jan Schrijver c.s.
Prof. mr. E.J. Dommering en dr. mr. J.F. Schrijver zijn bestuursleden van de Vereniging Buurtbelang Museumplein, en respectievelijk em. hoogleraar informatierecht en bestuurskundige. Dit stuk is tot stand gekomen met hulp van veel geëngageerde en deskundige burgers uit alle delen van de stad, waarvoor de auteurs grote dank en bewondering uiten.

Additional info

Media

Documents