Article

Wordt er geluisterd naar de gebiedsmakelaars?

Managementsamenvatting

Presentatie van een onderzoek naar de vraag: 'In hoeverre luistert de gemeente Amsterdam naar gebiedsmakelaars'.

Door: Aartie Mahesh MSc
Economie (UvA), Bestuurskunde (Bestuursacademie)

Onderzoeksteam: Lejla Kalkan, Anouk de Koning, Caroline Nevejan

(Gemeente Amsterdam)

Image credits

Header image: Wikipedia Commons

Media

Documents