Article

Omgevingsvisie en de commons

Deze tekst introduceert de nieuwe Omgevingswet, die nodig is vanwege klimaatverandering, de opkomst van mondige burgers en decentralisatie van zorgtaken. De wet beoogt decentralisatie, meer invloed voor regio's en steden, en minder beperkingen voor ondernemers. Gemeentes werken al drie jaar aan Omgevingsvisies, die de paraplu moeten vormen voor alle aspecten van de wet. Een fysieke ontmoetingsplek genaamd het Atelier der Verbeelding wordt gebruikt voor participatie. Commons Network, een organisatie die de belangen van commoners behartigt, onderzoekt de voordelen en nadelen van de wet voor commoners en stedelijke commons.

Deze tekst stelt dat de Omgevingswet en -visie, vanuit het perspectief van commoners, een stap in de goede richting zijn. Ze bevorderen een integrale benadering en geven meer lokale zeggenschap over de fysieke leefomgeving. De ontkokering en uitnodigingsplanologie in de wet zijn cruciaal voor commoners, die denken aan wat de buurt en samenleving nodig hebben. Het onderzoek van Commons Network richt zich op de voordelen en tactieken voor commoners binnen de nieuwe bestuurlijke werkelijkheid.

Er blijven echter grote twijfels bestaan over de nieuwe wet. Commons Network onderzoekt of de wet commoners juridische mogelijkheden biedt, eigendom van ruimte en vastgoed kan verschuiven naar commons-organisaties, en of het planproces democratischer wordt. Het onderzoek benadrukt de behoefte aan nieuwe juridische vormen en de rol van de Omgevingswet daarin. De tekst eindigt met de suggestie dat de Omgevingsvisie belangrijk kan zijn voor de wederopbouw na de coronacrisis en dat het belangrijk is om te onderzoeken hoe de visie bijdraagt aan het versterken van commons.

All rights reserved

Image credits

Icon image: commons_hda.PNG

Media

Documents