Collection (9)

Gebiedsgericht werken in Amsterdam

In deze collectie staan artikelen van en over verschillende maatschappelijke partners die samen met de gemeente Amsterdam gebiedsgericht werken in Amsterdam. Ook vind je informatie over welke tools de gemeente gebruikt in het gebiedsgericht werken.

More information

De gebiedscyclus & gebiedsplannen gemeente Amsterdam
Een hulpmiddel om het gebiedsgericht werken in de praktijk te brengen is de gebiedscyclus. Daarin wordt voor alle 22 gebieden van Amsterdam geanalyseerd waar behoefte aan is. Deze behoeften worden opgeschreven in het gebiedsplan. Het gebiedsplan is gebaseerd op zowel de gebiedsvisie en het geldende beleid als op de signalen die de stadsdelen hebben gekregen vanuit de buurten. 

De gebiedsplannen voor 2021 zijn hier te vinden. 

Bron: Gemeente Amsterdam

Image credits

Header image: Wikipedia Commons

Icon image: Wikipedia Commons

Sort on: