Article

Geheimhouding

Onderzoek uit 2020 door Rekenkamer Metropool Amsterdam

Ondanks de verbeteringen in de afgelopen jaren, houden het college en de gemeenteraad meer geheim dan noodzakelijk is, in de eerste helft van deze collegeperiode (april 2018-maart 2020).

De gemeente houdt meer geheim dan noodzakelijk
Ondanks de verbeteringen in de afgelopen jaren, houden het college en de gemeenteraad meer geheim dan noodzakelijk is, in de eerste helft van deze collegeperiode (april 2018-maart 2020). Er zijn meer geheime stukken en meer vergaderpunten met geheime stukken. Dat gebeurt niet alleen binnen deze collegeperiode, maar ook in vergelijking met de vorige collegeperiode die wij onderzochten (april 2009-maart 2011).

Stukken blijven te lang geheim
Burgers en zelfs soms raadsleden kunnen niet zien over welke geheime stukken de raad vergadert. Andere gemeenten zijn op dat punt opener en transparanter. Het gaat echter mis in de dagelijkse praktijk: geheimhouding wordt te veel opgelegd en te weinig opgeheven. Dat komt doordat procedures, kennis en systemen tekortschieten. En waarschijnlijk ook doordat de ambtelijke organisatie, het college en de raad niet stimuleren om zo weinig mogelijk geheim te houden.

We doen vijf aanbevelingen
In ons rapport doen we vijf aanbevelingen aan het college en de gemeenteraad over het wegnemen van belemmeringen rond geheimhouding. Dit zijn:

  1. Onderzoek ‘geheimhoudingscultuur’ en pas zo nodig aan
  2. Pas procedures aan
  3. Pas systemen aan
  4. Verbeter de inhoudelijke motivering
  5. Bewaak opheffen geheimhouding

Bron: Rekenkamer Metropool Amsterdam

Image credits

Header image: Geheimhouding

Icon image: Geheimhouding