Article

WPI Voortgangsrapportage tm april 2021

Commissie Werk, Inkomen en Onderwijs 1 september 2021

WPI probeert de kansen op de arbeidsmarkt te benutten om Amsterdammers met een bijstandsuitkering aan het werk te helpen. De vraag van werkgevers sluit echter niet altijd aan bij deze over het algemeen kwetsbare doelgroep. Omdat bijstandsgerechtigden veelal kampen met problemen (langere tijd inactief, sociale, medische of psychische problematiek, taalachterstand) wordt er meer van de werkgever gevraagd om deze werkzoekenden in te passen in hun bedrijfsprocessen. Daar waar we tot begin 2020 de economie in de Amsterdamse arbeidsmarktregio nog zagen groeien en daarmee de krapte op de Amsterdamse arbeidsmarkt verder zagen toenemen, zijn door de Corona-uitbraak de werkkansen voor veel bijstandsgerechtigde werkzoekenden sterk gedaald. WPI zet alle zeilen bij om naast het bieden van inkomenszekerheid verder met alle bijstandsgerechtigden in gesprek te gaan om samen het perspectief op betaald werk in kaart te brengen en te kijken welke dienstverlening daarvoor nodig is.

Behandeld in Commissie Werk, Inkomen en Onderwijs 1 september 2021

Behandelend ambtenaar: WPI, Jan Feenstra,j.feenstra@amsterdam.nl WPI, Marloes Lubberdink,m.lubberdink@amsterdam.nl

Voor meer informatie klik hier

Additional info

Media

Documents