Article

Aanpak Sociaal Werkgeverschap

Commissie Werk, Inkomen en Onderwijs 1 september 2021

n Amsterdam hebben veel inwoners het goed, maar er zijn ook mensen in een kwetsbare situatie: tienduizenden Amsterdammers kampen met financiële problemen, een vijfde van de Amsterdamse huishoudens leeft in armoede en ongeveer 1 op de 5Amsterdammersis laaggeletterd. Een aanzienlijk deel van deze kwetsbare groepen werkt, dan wel in een eigen onderneming dan wel in loondienst. Onderzoek van het Nibud (Personeel met schulden, 2017) toont aandat 62% vande werkgevers te maken heeft met personeel met schulden. Een werknemer metschulden en financiële stress is vaker ziek, minder productief en brengt qua loonadministratie hoge kosten met zich mee. Gemiddeld kost dit alles een werkgever ca. €13.000,-per jaar per werknemer. Uit het onderzoek van het Nibud blijkt dat een derde van de werkgevers schulden ziet als reden om een contract niet te verlengen en bijna een vijfde deel als reden voor ontslag. Daar staat tegenover dat 80% van de werkgevers aangeeft werknemers met geldproblemen wel te willen ondersteunen.

Behandeld in Commissie Werk, Inkomen en Onderwijs 1 september 2021

Behandelend ambtenaar: Heleen Hofland, commissiegriffier. H.hofland@amsterdam.nl

Voor meer informatie klik hier

Additional info

Media

Documents