Article

Agenda AI: Amsterdamse Intelligentie

In deze agenda staat de ambitie van de gemeente Amsterdam op het gebied van artifciële intelligentie, geheel in lijn met de Amsterdamse ambitie van de gemeente en kennisinstellingen gezamenlijk (AI technology for people).

Het college van Amsterdam heeft haar ambitie om aan een vrije, creatieve, en inclusieve stad te werken gevat in de agenda Digitale Stad. Amsterdam geeft daarmee prioriteit aan investeringen in en beleid op (digitale) ontwikkeling. Met als doel het zorgen voor interventies die het leven van Amsterdammers verbeteren; door de negatieve effecten van digitalisering te beperken en de positieve effecten te versterken. Ofwel het stimuleren van het delen van data op een eerlijke manier, zodat we met behulp van AI het leven van de mensen beter kunnen maken, met Amsterdamse Intelligentie. Deze opgaven zijn groter dan Amsterdam en daarom is Amsterdam een van de initiatiefnemers van de coalitie van ‘steden voor digitale rechten’. Deze coalitie is een van de belangrijkste speerpunten van de agenda Digitale Stad.

Bron: Gemeente Amsterdam - Agenda AI: Amsterdamse Intelligentie

Image credits

Icon image: AI - cio.com

Media

Documents