Collection (7)

Domein: sociaal - Rekenkamer Metropool Amsterdam

Deze collectie bevat onderzoeken van de Rekenkamer Metropool Amsterdam die behoren tot het domein Sociaal. Deze onderzoeken gaan bijvoorbeeld over onderwijs, volksgezondheid, milieu, zorg en uitkeringen.

More information

Deze pagina wordt gevuld met onderzoeken van de Rekenkamer Metropool Amsterdam die behoren tot het sociale domein.

Image credits

Header image: Jeugdhulp in Amsterdam

Icon image: Jeugdhulp in Amsterdam

Sort on: