Article

Institutioneel vertrouwen in Bijlmer-Oost

De mate waarin institutioneel vertrouwen effect heeft op de bereidheid van bewoners in Zuidoost Amsterdam aan de energietransitie

In dit onderzoek is er onderzocht in hoeverre leeftijd en opleidingsniveau invloed hebben op het institutionele vertrouwen in Amsterdam Zuidoost. Er is onderzocht in hoeverre men vertrouwen heeft in instituties zoals de (lokale) overheid, politie, zorg, verenigingen, woningcorporaties, religieuze genootschappen en media. Ook wordt er de link gelegd met de bereidheid om mee te werken aan de energietransitie. In dit artikel treft u de resultaten van het onderzoek en een videofragment.

Het onderzoek is uitgevoerd door: Mirthe Bekker, Job Suijs, Sarah Tahan, Jura Tjoelker en Jet Zandbergen. 

Media

Documents