Article

Transitie werven en overslagpunten

Commissie Wonen en Bouwen 9 juni 2021

Amsterdam heeft een uitvoeringsorganisatie van ruim 2.500 mensen, die elke dag zorgen voor de reiniging, de handhaving, de afvalinzameling en het dagelijks onderhoud van de openbare ruimte inclusief de kades en de bruggen en het groen in onze stad. Om hen slagvaardig te kunnen laten werken,besloot de Gemeenteraad op 22 mei 2020 met het ‘Transitieplan werven en overslagpunten’ met businesscase (vertrouwelijk) tot optimaliseren van de uitvoeringslocaties. Een uitvoeringslocatie is een werf (garage of onderhoudslocatie voor voertuigen en of locatie voor opslag), een overslagpunt (voor afval van kleinere naar grotere auto’s en/ of mogelijk schepen), of een steunpunt (voor toezichthouders of medewerkers groenvoorziening). Daarmee wordt ook de huisvesting van de laatste groep medewerkers op het gemeentelijk vastgestelde huisvestingsniveau gebracht.

Behandeld in Commissie Wonen en Bouwen 9 juni 2021

Behandelend ambtenaar: H.Bruining programmamanager, h.bruining@amsterdam.nl

Voor meer informatie klik hier

Additional info

Media

Documents