Article

Onderzoek gedragsmaatregelen corona en welbevinden Amsterdam

Sinds maart 2020 heeft de Nederlandse overheid diverse maatregelen getroffen om de corona-epidemie te beheersen. Om beter te begrijpen hoe mensen denken over de afgekondigde maatregelen, wat hun drijfveren zijn om zich hier aan te houden en wat de impact op mensen is, voeren het RIVM en GGD GHOR Nederland in samenwerking met de GGD’en een groot onderzoek uit. Het onderzoek gaat over het gedrag van mensen, wat vindt men van de gedragsmaatregelen van de overheid en hoe het fysiek, mentaal en sociaal met hen gaat in dit coronatijdperk. De RIVM Gedragsunit heeft hiervoor een vragenlijst ontwikkeld. Vanaf half april 2020 wordt elke twee à drie weken een online vragenlijst uitgezet; in totaal zijn er in ieder geval 11 meetmomenten. Voor dit onderzoek zijn deelnemers van de panels van GGD’en en gemeenten benaderd. In Amsterdam zijn hiervoor deelnemers van het Stadspanel van OIS benaderd. Ook via een open link op sociale media kunnen mensen meedoen. Deelnemers kunnen in de eerste vragenlijst aangeven of ze aan elke ronde willen meedoen. Over elke ronde verschijnt een publicatie die de uitkomsten voor Amsterdam beschrijft. Ook wordt een deel van de data gepubliceerd op het coronadashboard van de GGD Amsterdam.

Looptijd: 01-04-2020 /01-12-2021

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Henriette Dijkshoorn, onderzoeker.

Image credits

Header image: corona & gedrag - pixabay.org

Icon image: corona & gedrag - pixabay.org

Media

Documents