Article

Communicatie-onderzoek Fusie Weesp-Amsterdam

Samenvatting

Medewerkers van de gemeenten Weesp en Amsterdam hebben over het algemeen interesse in de fusie tussen beide gemeenten. Ze hebben vooral behoefte aan persoonlijke verhalen over Weesp en het werken voor Weesp. Ook willen ze graag informatie over wie waarvoor verantwoordelijk is en over het proces (wat ligt al vast, wat nog niet, een tijdlijn).

Dat zijn de belangrijkste uitkomsten van een peiling onder medewerkers in juli 2020.

Overige uitkomsten

Kennis
De communicatieboodschappen over de fusie zijn opgepikt door ambtenaren die betrokken zijn bij de fusie. Er zijn ook ambtenaren bevraagd die nog niet direct met de fusie te maken hebben en niet zijn aangesloten op een informatiekanaal over de fusie. Van hen heeft het merendeel de communicatieboodschappen niet opgepikt. Maar: een deel van hen is wel geïnteresseerd in de fusie.

Communicatiemiddelen
De meeste respondenten hebben een voorkeur voor het gemeentelijke intranet en het social platform Tamtam als interne communicatiemiddelen. Een aantal respondenten wil graag geïnformeerd worden door de direct leidinggevende.

 

Inzichten en aanbevelingen

De volgende uitbreidingen en/of accenten bij de huidige communicatieaanpak zijn wenselijk:

  • Meer nieuwsberichten op de nieuwspagina van Intranet Amsterdam
  • Meer persoonlijke verhalen (met foto’s) over de mens achter de fusie en de ontwikkelopgave van Weesp
  • Verwachtingen scherper communiceren
  • Bijeenkomsten organiseren, een persoonlijke noot
  • Aandacht voor de communicatie naar managers en leidinggevenden
  • Smoelenboek

Acties naar aanleiding van het onderzoek
Bijna alle aanbevelingen zijn door de opdrachtgever overgenomen. Alleen het aparte smoelenboek komt er niet, omdat de ambtelijke invlechting al in een vergevorderd stadium is.

Reacties
De communicatieadviseur: “De peiling is door mijzelf en de opdrachtgever erg gewaardeerd. Het is zeer gedegen opgezet, met professionele ondersteuning. Er is waardevolle informatie gedeeld. Het heeft inzicht gegeven in de interne communicatie van het afgelopen jaar en het geeft handvatten om bij te sturen tot de fusie is afgerond in 2022.”

Achtergrond

Aanleiding voor het onderzoek
De gemeenten Weesp en Amsterdam gaan fuseren. De fusie bestaat uit de ambtelijke invlechting en de bestuurlijke samenvoeging. Het Communicatiebureau van de gemeente Amsterdam ondersteunt de fusie en heeft medewerkers via diverse kanalen geïnformeerd. In de zomer van 2020 ging de fusie een volgende fase in. Daarom heeft de communicatieadviseur aangegeven graag inzicht te krijgen in de waardering over de communicatie tot juni 2020. Dit inzicht is verkregen via een peiling onder medewerkers van de gemeenten Weesp en Amsterdam.

Opdrachtgever
De opdrachtgever van het onderzoek is de communicatieadviseur fusie Weesp-Amsterdam.

Opzet van het onderzoek
Er is onderscheid gemaakt tussen de groep ambtenaren die direct betrokken is bij de fusie (selecte groep) en de groep die nog niet direct met de fusie te maken heeft (aselecte groep). De selecte groep heeft zich al actief over de fusie geïnformeerd, de aselecte groep is nog niet aangesloten op een informatiekanaal over de fusie.
Bij de selecte groep hebben we in juli 2020 9 telefonische interviews afgenomen en zijn 14 online enquêtes ingevuld. Bij de aselecte groep zijn 7 telefonische interviews afgenomen.

Onderzoeksvragen
Hoe staat het met de kennis en houding van ambtenaren met betrekking tot de fusie tussen Amsterdam en Weesp? Welke voorkeuren en wensen hebben zijn als het gaat om de interne communicatie over de fusie?

Meer weten?

Wil je de volledige onderzoeksrapportage lezen of heb je vragen? Neem dan contact op met de adviseur onderzoek en monitoring bij het Communicatiebureau, Lisette Tilma: l.tilma@amsterdam.nl 06 102 50 176