Collection (6)

Stedelijke voedselsystemen (WUR)

Een verstedelijkende wereld brengt de nodige uitdagingen met zich mee. We moeten nieuwe manieren vinden om toegang te krijgen tot voedsel, energie, water en land, en er moet nieuw beleid komen. We hebben ontwerpen van voedselsystemen, betrokkenheid van stakeholders en innovatie nodig om de groeiende stedelijke bevolking te voeden. Dit vereist diepgaande kennis over natuurlijke hulpbronnen, distributieketens, interactie tussen publieke en private instellingen en burgers, en de lokale geografische context.

More information

Een verstedelijkende wereld brengt de nodige uitdagingen met zich mee. We moeten nieuwe manieren vinden om toegang te krijgen tot voedsel, energie, water en land, en er moet nieuw beleid komen. We hebben ontwerpen van voedselsystemen, betrokkenheid van stakeholders en innovatie nodig om de groeiende stedelijke bevolking te voeden. Dit vereist diepgaande kennis over natuurlijke hulpbronnen, distributieketens, interactie tussen publieke en private instellingen en burgers, en de lokale geografische context. Wageningen University & Research combineert kennis op het gebied van landbouw, maatschappij, economie, circulariteit en milieu om oplossingen te ontwerpen en stakeholders te voorzien van een solide wetenschappelijke basis voor de aanpak van deze problemen.

Multidisciplinaire oplossingen

Duurzame en robuuste stedelijke voedselsystemen ontwikkelen (volgens duurzame-ontwikkelingsdoelstelling SDG 2) is essentieel voor het garanderen van voedselproductie en voedingszekerheid (waarmee wordt bijgedragen aan SDG 6). Bij de transitie naar een stedelijk voedselsysteem moeten we inzien dat het systeem uit meer dan alleen landbouw en voedsel bestaat. Ook natuurlijke hulpbronnen, water en klimaat spelen een rol. We bieden multidisciplinaire oplossingen voor stedelijke voedselsystemen op basis van gedegen onderzoek en bewezen innovaties op het gebied van landbouw, maatschappij, circulariteit en milieu. Bij deze oplossingen gaat het om:

  • Het technische, sociale en economische ontwerp van stedelijke gebieden voor voedseldistributie, land- en watergebruik en energieproductie.
  • Wetenschappelijk onderbouwd advies over thema’s rondom stedelijk bestuur en voedselvoorziening.
  • Perspectieven op de verbanden tussen stedelijke consumenten en het omringende gebied door de directe uitwisseling van voedsel en lokale marketing, waaronder kansen voor stadslandbouw.
  • Netwerken van meerdere stakeholders met deelname van publieke, private en burgerorganisaties die de leiding hebben over leefomgevingen, voedselzekerheid en veiligheidskwesties.

Bron: WUR - Stedelijke voedselsystemen

 

Image credits

Header image: De Ommuurde Tuin: Moestuin

Icon image: WUR: Stadslandbouw

Sort on: