Article

Amsterdam Klimaatneutraal 2050

Commissie Financien en Economische Zaken 4 februari 2021

De gemeente Amsterdam heeft in de afgelopen periode ambities en beleid geformuleerd op het terrein van duurzaamheid en energietransitie in onder meer de Routekaart Amsterdam Klimaat-neutraal 2050 en de concept-Transitievisie Warmte. De verwachting is dat de investeringen die benodigd zijn voor uitvoering van de ambities en maatregelen voor de lange termijn gevolgen zullen hebben voor de arbeidsmarkt in de regio. Gezien de impact op de arbeidsmarkt is het relevant dat de economie van Amsterdam nu en de komende jaren de gevolgen zal ondervinden van de corona-crisis. Daarbij komt de vraag naar voren in hoeverre de uitvoering van de agenda voor duurzaam-heid en energietransitie in de gemeente Amsterdam een bijdrage kan leveren aan het economische herstel.

Behandeld in Commissie Financien en Economische Zaken  4 februari 2021, 14 januari 2021 en 10 december  2020

Behandelend ambtenaar: Ruimte en Duurzaamheid, Jeroen Grooten, j.grooten@amsterdam.nl

Voor meer informatie klik hier

Bronnen:

www.ce.nl - Sjoerd van der Niet, Pien van Berkel, Frans Rooijers, Lonneke Wielders

www.seo.nl - Bert Tieben, Tom Snits, Jasper Schilling, Fenneke van de Poll, Joram Dehens

Additional info

Image credits

Icon image: amsterdamwoont.nl

Media

Documents