Article

Community feeling in Molenwijk

Narratieven van 'oude' en 'nieuwe' bewoners in molenwijk

In opdracht van Framer Framed en onder leiding van universitair docent Adeola Enigbokan is een groepsstage gerealiseerd voor 24 Master studenten sociologie aan de Universiteit van Amsterdam. Verdeeld in groepen van drie studenten onderzochten zij ieder een aspect van de Molenwijk in Amsterdam-Noord. Demografische ontwikkelingen, architectonische en stedenbouwkundige kenmerken, esthetische beleving, vervuiling, cultureel aanbod, politieke voorkeuren en ruimtegebruik werden geanalyseerd door middel van veldwerk observaties, interviews, fotografie en archiefonderzoek. Uit dit onderzoek is een rapport voortgekomen dat is gepresenteerd aan het dagelijks bestuur van Stadsdeel Noord.

Op basis van dit onderzoek is Framer Framed een partnerschap aangegaan met het Stadsdeel, woningbouwvereniging De Alliantie, de openbare Bibliotheek en de Molenwijkkamer om programmering in de wijk te realiseren.

Auteurs: Lisa Smink & Thijs van Schijndel

Image credits

Icon image: Fotograaf: Edwin van Eijs - Amsterdam.nl

Media

Documents