Article

Speeltuinen, burgers en participatie: reflecties op kritische momenten in Amsterdam Oost

Hoe kun je omgaan met conflict in participatie processen? Na aanleiding van een jarenlange samenwerking met de gemeente Amsterdam ontwikkelde wij een methode om te reflecteren op conflict in processen van burgerparticipatie.

Het doel van dit schrijven is tweeledig. We analyseren twee casussen van participatie in Amsterdam Oost. Maar deze casusbeschrijvingen dienen ook een voorbeeld voor de ‘kritieke-momenten reflectiemethode’ die wij hebben ontwikkeld. De kritieke-momenten reflectiemethode is een manier om te begrijpen hoe, ondanks alle goede intenties, participatie vaak toch kan escaleren of tot nieuwe conflicten kan leiden. De methode die wij aandragen geeft professionals die participatie- of andere samenwerkingsverbanden willen bewerkstelligen, een handelingsrepertoire om actoren (spelers en betrokkenen die een actieve rol innemen en invloed hebben op een proces) en herinneringen een plek en rol te geven in het proces. De reflectie die in de methode wordt aangedragen is in Amsterdam Oost toegepast op de praktijk, met als doel beleidmakers en politici de mogelijkheid te bieden hun eigen handelen te begrijpen en nieuwe participatieprocessen te versterken.

Verloo, N. & Lodder, N. (2016). Speeltuinen, burgers en participatie: reflecties op kritieke momenten Amsterdam Oost. Gemeente Amsterdam.

Permalink: http://hdl.handle.net/11245/1.541730

Media

Documents